MIX: Meisei Story

Mix: Meisei Story สร้างจากมังงะของ Mitsuru Adachi เรื่องราวของกีฬาเบสบอลที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากมังงะ เรื่อง Touch …30 ปีหลังเหตุการณ์ในเรื่อง Touch กล่าวถึงสองพี่น้องต่างสายเลือดตระกูลทาจิบาน่า ที่อาจทำให้โรงเรียนเมย์เซย์ได้แข่งระดับประเทศอีกครั้ง